.
Özgeçmiş / Serdar KURT
 

 

Aslen Giresun’lu olan Kurt, 1978 yılında I·stanbul’da dogˆdu.   2 çocuk babası olan Kurt, Anadolu U¨niversitesi I·s¸letme Bo¨lu¨mu¨‘nden mezun olduktan sonra aile meslegˆi olan ins¸aat ve gayrimenkul sekto¨rlerinde bir do¨nem faaliyet go¨sterdi. Sonraki yıllarda sagˆlık sekto¨ru¨ne yatırımlar yaparak yurtdıs¸ında birc¸ok fuar, kongre ve seminerlere katıldı. Ülkemizde de Sagˆlık Turizmi ile ilgili birc¸ok c¸alıs¸taylara katılarak Sagˆlık Turizminin gelis¸mesi ic¸in katkıları olmus¸tur. Sagˆlık Turizmine yo¨nelik yaptıgˆı yatırımlardan sonra Tu¨rkiye’nin I·lk Sagˆlık Turizmi Konseptli Sagˆlık Merkezi olan Adem & Havva Cerrahi Tıp Merkezi’ni S¸is¸li’de ac¸mıs¸tır. Kurt, Adem & Havva Sagˆlık Grubu ve SCALA Sağlık ve Turizmi A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir. Scala Clinic, Beşiktaş’da 3.000 m2’lik kapalı alanı olan yılda 20.000 saç ekimi hasta kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük saç ekim merkezi olmayı hedeflemektedir.

Adem & Havva Medikal ve Kurt Medikal markası ile Kis¸isel Koruyucu Ekipmanlarının u¨retimini ve ihracatını yapmaktadır. Ayrıca Kişisel Koruyucu Ekipmanları üzerine Amerika’da bulunan Nazar PPE Supply s¸irketinin de kurucu ortagˆıdır.

Teknoloji u¨zerine Yıldız Teknik U¨niversitesi I·kitelli Yıldız Teknopark’da, Kurt Arge, I·novasyon ve Yazılım adında s¸irketi de faaliyetlerine devam etmektedir.

ASK İçecek, Gıda ve Organizasyon şirketi ise, ithalat ve ihracat alanlarında faaliyet göstermektedir. 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ‘nda Karadağ İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Avustralya İş Konseyi Başkan Yardımcılığı ile birçok iş konseylerinde yürütme kurulu üyesi görevlerinden sonra, DEİK 2021 yılı Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye – Litvanya İş Konseyi Başkanı olarak seçildi. 

Anadolu Aslanları I·s¸adamları Dernegˆi (ASKON) ‘nde Sagˆlık Sekto¨r Bas¸kan Yardımcılıgˆı go¨revlerinde bulunan Kurt, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımları ile gerçekleşen ASKON 12. Olagˆan Genel Kurulu sonrası ASKON Yo¨netim Kurulu üyeligˆine sec¸ilmiş olup Sagˆlık Turizmi Sekto¨r Bas¸kanı olarak görevine devam etmektedir.

2017 yılında Patronlar Platformu etkinlikleri ile İstanbul, Sakarya ve Bursa’da yaklaşık üç bin iş insanının katılımı ile 200’den fazla iş toplantısı gerçekleştiren platform 2019 yılında dernekleşerek Ekonomi Ticaret Derneği ünvanını almıştır. Kurt, Kasım 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile seçilmiş olup, Ekonomi Ticaret Derneği (ETD) Genel Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

7. Olagˆan Ak Parti Avcılar I·lc¸e Kongresinde I·lc¸e Yo¨netim Kurulu u¨yesi olarak sec¸ilen Kurt, Siyasi ve Hukuki İşler Birimi Başkan Yardımcılığı, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olup, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak halen görevine devam etmektedir. 

 

Sertifika ve O¨du¨ller

 

2016

Number 1 Medya Grubu tarafından du¨zenlenen “Kasımpas¸a C¸ocuk Yuvası Yardım Organizasyonu” anısına yardım o¨du¨lu¨.

 

2017

Engelsiz Yas¸am Vakfı tarafından du¨zenlenen “Yılın I·s¸adamı” o¨du¨lu¨

 

2018

Global Sagˆlık Seyahat Konseyi tarafından du¨zenlenen "C¸agˆdas¸ Uluslararası Hasta Yo¨netimi Masterclass" da bas¸arı sertifikası

 

2018

Bonne Vie Dergisi tarafından du¨zenlenen “Yılın I·s¸adamı” o¨du¨lu¨

 

2019

Arap - Tu¨rk I·s¸adamları ve Yatırımcıları Dernegˆi tarafından du¨zenlenen Gayrimenkul Zirvesi Katılımcı o¨du¨lu¨

 

2022

Protokol Dergisi "Yılın İş İnsanı" Ödülü

 

 

Aktif Bulundugˆu Go¨revler

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Türkiye - Litvanya İş Konseyi Başkanı

 

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON)

Yönetim Kurulu U¨yesi, Sagˆlık Turizmi Sekto¨r Bas¸kanı

 

Ekonomi Ticaret Dernegˆi (ETD)

Genel Başkan

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB)

Kurucu Üye

 

Ak Parti Avcılar İlçe Başkanlığı

İlçe Başkan Yardımcısı - Mali ve İdari İşler Başkanı

 

Türkiye Sagˆlık Turizmini Geliştirme Konseyi (THTC)

I·cra Kurulu U¨yesi

 

Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD)

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Bes¸iktas¸ Jimnastik Kulübü (BJK)

Kongre Üyesi